Politică de prelucrarea datelor cu caracter personal

Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal

Dorim sa oferim servicii de turism/cazare respectand protectia datelor la cele mai inalte standarde profesionale, dar si sa implementam cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram in activitatea noastra curenta. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protectia si transparenta totala in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul prestarii serviciilor noastre si in materie contractuala.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail, perioada cazarii, numarul de copii si orice alta informatie personala;
Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu noi sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: fi instructiuni acordate, plati efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte actiuni in care sunteti implicat in orice calitate;

Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract/ factura la care dumneavoastra sunteti parte;
Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a prestatorului;
Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui tert (e.g. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastra);
In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:
A fost obtinut consimtimantul persoanei vizate;
Avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;

In ce scopuri prelucram date cu caracte personal?

Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):

Oferirea de servicii specifice domeniului nostru de activitate;
Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;
Respectarea obligatiilor noastre legale (obligatii de raportare catre autoritatile fiscale);
Gestionarea securitatii si accesului in sediul nostru, gestionarea utilizarii sistemelor IT utilizate de noi (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

Actualizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: info[at]casutacuzorelemartinie.ro

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal?

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in scopurile permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre noi (inclusiv obligatia legala de a continua stocarea datelor respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;
Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;
Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;
Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si vom lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Putem, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind datele din pagina de contact: https://casutacuzorelemartinie.ro/contact

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.

Actualizari ale politicii de prelucrarea a datelor cu caracter personal

Cea mai recenta actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizata in luna Septembrie 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe pagina noastra versiunea modificata a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.